Paigladamine

FIXMIX asfaldiparandussegu paigaldamine ei vaja spetsiaalseid tööriistu ega seadmeid. Segu on pakendis kasutusvalmis – see ei vaja eelnevat segamist ega töötlust. Remonditav ala ei vaja eritöötlust; segu nakkub nii kuiva kui märja pinnaga. Remonditud ala võib koheselt liiklusele avada. FIXMIX asfaldiparandusseguga remonditud koht on liiklusele koheselt avatav kuid asfaldisegu järelkivinemine toimub sõltuvalt oludest  pikema
perioodi jooksul.

Säilitamine

Fixmix asfaldiparandussegu säilib pikaajaliselt tihedalt suletud pakendis, kaitstuna otsese päikesevalguse ja madalate temperatuuride eest.

Ohutusalane teave

  • Kasuta kaitsekindaid / kaitseriietust.
  • Nahale sattumisel pese korralikult vee ja seebiga.
  • Kasutada hästi ventileeritud tingimustes.
  • Vältida aurude sissehingami