Kui suur on FIXMIX-iga asfalteerides materjali kulu?

Materjali kulu oleneb paigaldatava kihi paksusest. Kehtib üks väga lihtne reegel:  1cm kihipaksuse korral kulub 1m2 pinna asfalteerimiseks üks kott/ämber(20kg) FIXMIX-i. Ehk siis 3 cm kihi korral kulub 1 m2  katmiseks 3 kotti/ämbrit(60kg), 5cm kihi korral 5 kotti/ämbrit(100kg) FIXMIX-i jne.