Kuidas ja kui kaua FIXMIX kivineb?

FIXMIX kivinemine sõltub mitmest asjaolust, kuid kõige tähtsam on seda korralikult tihendada. Peale tihendamise mängib kivinemise juures olulist rolli ka temperatuur. Mida soojem on temperatuur, seda kauem võib materjal tunduda pehme. Kui FIXMIX on korralikult tihendatud, võib sellega parandatud ala koheselt kasutusele võtta, järelkivinemine toimub pikema aja jooksul.