Asennus

Fixcrackia ei tarvitse lämmittää ennen käyttöä. Täytettävän raon paras leveys on 5 mm. Työskentelylämpötilan tulisi olla 5 °C ja 35 °C välillä ja sään kuiva.  Alustan on oltava kuiva ja puhdistettu pölystä sekä epäpuhtauksista. Fixcrack on sekoitettava huolellisesti ennen käyttöä, sitä voi asentaa koneellisesti tai käsin. Korjattu alue suositellaan pinnoittamaan hienosepelillä. Materiaali on pölykuiva ja avattavissa rauhalliselle liikenteelle tunnin kuluttua. Lopullinen kovettuminen tapahtuu olosuhteista riippuen pidemmän ajan kuluessa.

Varastointi

Fixcrack säilytetään viileässä tilassa suojattuna suoralta auringonvalolta, tuote suojattava jäätymiseltä. 

Varoitus

Varottava, ettei tuote joudu liiaksi kosketuksiin ihon kanssa. Jos ainetta joutuu silmiin tai iholle, huuhdeltava huolellisesti runsaalla vedellä. Jos oireet pysyvät, hakeuduttava lääkäriin. Käytettävä vaatimusten mukaisia henkilösuojaimia.